Maija

Hei!

Muistutuksena vielä kaikille jos viestit eivät ole tavoittaneet, että tänään 29.8 torstaina 31.8 ja tiistaina 5.9 klo 18:00-20:00 voi viedä arpajaispalkintoja karuselliturnausta varten niin IIF:n klubille!

Klubi löytyy Kyrkfjärdenin koulun viereisestä kivitalosta kellarikerroksesta!

maija

Maija

Hei!

Muutama ajankohtainen ja tärkeä asia!

KARUSELLITURNAUS:

Seuramme järjestää karuselliturnauksen 9-10.9 ja jokaiselle joukkueelle on jaettu tehtäviä ja vastuu-alueita sekä buffavuoroja!
Tämä on tänä vuonna seuramme suurin rahanhankintatapahtuma, joten toivomme mahdollisimman monen osallistuvan näihin talkoisiin tavalla tai toisella!

Ensiapupisteessä kaivataan vielä lisää apua! Yhteydenotot asian tiimoilta Agneta Ahrenbergiin!
Ilmoittautua voi agneta(piste)ahrenberg(miuku)gmail(piste)com, mukaan oma puhnro sekä sähköposti + tieto onko ea-kurssi tai terveydenhuoltokoulutus. Kiitos!

MAALIEN KOKOAMIS TALKOOT:
5.9.2017 klo 17:30 kokoamme kaurselliturnausta varten uusia maaleja. Toivomme mukaan mahdollisimman monta henkilöä, jotta saadaan nopeasti kasattua nämä 4 maalia ja päästään sitten viikonloppuna pelaamaan.

MUUTA:
Yleiseen siisteyteen ja roskien keräämiseen omien vuorojen ja tapahtumien jälkeen tulisi kiinnittää lisää huomiota! Jos meidän jäljiltä on sotkuista se nostaa tulevaisuudessa myös kentän käyttöhintoja, eli pidetäänhän paikat kunnossa :)

KÄYTTÄYTYMINEN:
IIF:n vanhempien, pelaajien ja toimihenkilöiden tulee osata käyttäytyä. Nyt siis suut suppuun kentän laidalla! Tuomareille ja vastustajille ei huudella, vaan annetaan jokaisen hoitaa oma tonttina parhaalla mahdollisella tavalla!

KIITOS!

maija

(poistettu pelaaja)

Hei,
Pari viikkoa sitten meillä oli vanhempainkokous ja mietittiin että jotain myydään että saisimme vähän rahoja turnauksiin jne.

Vessapaperi ja talouspaperi oli yksi ehdotus, mutta nyt mietitään että onko täällä monta joukkuetta jotka aikovat myydä just sitä?

Olisiko tyhmää jos kaikki vaikka kommentoisi että mitä ne ovat miettineet, jos jo ovat jotain miettineet?

Yt,
Janica Klingberg

Agneta

Seuran kevätkokous pidetään maanantaina 29.5. klo 19:00 klubitilassa.

Föreningens vårmöte hålls måndagen den 29.5. kl. 19:00 i klubblokalen.

Agneta

Föredragningslista:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4. Föredragningslistan för mötet godkänns
5. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2016 samt verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
6. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. Förrättas vid behov fyllnadsval
8. Mötet avslutas

Välkommen!

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslistaa
5. Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Toimitetaan tarvittaessa täyttövaalit
8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Maija

3.8 urheilukentällä on yleisurheilukilpailut joten meidän vuorot on peruttu siltä päivältä!