Agneta

Föredragningslista:

1. Öppnande av mötet
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
4. Godkännande av föredragningslistan för mötet
5. Fastställande av verksamhetsplanen, budgeten samt medlems- och verksamhetsavgifternas storlek
för år 2018
6. Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
7. Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter
8. Övriga ärenden

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja
toimintamaksun suuruus vuodelle 2018
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
8. Muut asiat

Juha

Hei,

Voisivatko kaikki joukkueet päivittää minulle arvion seuraavista asioista ensi viikon syyskokouksen katsausta varten:

- Arvio joukkueen aktiivisten pelaajien määrästä vuonna 2018:

- Osallistuuko joukkue piirin sarjoihin (monellako joukkueella):

- Onko joukkueella suunnitelmaa osallistua ulkomaanturnauksiin:

Kiitos nopeista vastauksista! Viimeistään lauantaina tulevat ehtivät mukaan katsaukseen. Ja ihan arviot/arvaukset kelpaavat, mihinkään ei tarvitse sitoutua :)

Vastatkaa minulle sähköpostiin. Laitoin tämän pyynnön myös sitä kautta netissä nimetyille joukkueiden yhteyshenkilöille.

Kiitos!

Maija

Hei!

Asfaltointityöt jatkuvat tällä viikolla hallilla!

Pyrkikää parkkeeraamaan jo olemassa olevalle asfaltille alueen reunaan ja noudattakaa varovaisuutta liikkuessanne alueella lasten kanssa!

Autoja voi joutua siirtämään, joten kärsivällisyyttä, kiitos :)

maija

Maija

HUOM! OBS! HUOM!

Halli on kiinni 1.12-7.12.2017 Inkoon kunnan järjestämän Suomi 100-vuotta tapahtuman johdosta!

Kiitos - Tack :)

maija

Maija

Tänään on viimeinen pelipäivä ilmoittautua talven futsaaliin. Onko joku menossa?

Maija

Miia

T0203 ei osallistu futsaliin.